Chế Phẩm Vi Sinh Xử Lý Nito Trong Nước Thải

125,000 VNĐ130,000 VNĐ
Số lượng:
   BIO-EM_N1 là vi sinh vật khử nitơ được chọn lọc riêng biệt để đẩy mạnh, thiết lập và duy trì quá trình nitrat hoá trong các nguồn nước thải  tương xứng. BIO-EM_ N1 bao gồm vi khuẩn Nitrosomonas spp và Nitrobacter spp. Vi khuẩn Nitrosomonas spp chuyển hoá ammonia thành nitrite và Nitrobacter spp chuyển hoá nitrite thành nitrate. Các vi khuẩn chuyên biệt này đòi hỏi phải có các điều kiện cụ thể để đạt được quá trình nitrat hoá ổn định. Các điều kiện này như sau:

  - Nhiệt độ

  - 45 - 104 F (15- 38 0C)

  - Oxy hoà tan

  - 4.5/mg O2/mg/H

  - pH

  - 7 - 8

  Các vi khuẩn chọn lọc trong BIO-EM_ N1 là vi khuẩn tự dưỡng “có thể sử dụng carbon dioxide làm nguồn carbon duy nhất”, và chúng phát triển

popup

Số lượng:

Tổng tiền: