Vi Sinh Xử Lý Nước Thải Bể Hiếu Khí BIOREM.K

78,000 VNĐ83,000 VNĐ
Số lượng:

    Vi sinh xử lý nước thải hiếu khí BIOREM.K gồm một bộ vi sinh vật hữu hiệu thuộc các chi: Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, Saccharomyces, Aspergillus, Nitrobacte, Nitrosomonas…đã qua phân lập và tuyển chọn kỹ lưỡng có vai trò tác dụng phân hủy mạnh mẽ: xenluloz, tinh bột, protein, lipit, pectin, kitin… Có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh làm cho vi trùng gây bệnh không tồn tại lâu dài và phát triển trong môi trường nước.

    Vi sinh xử lý nước thải hiếu khí BIOREM.K  hấp thu nhanh các khí độc do nguồn nước thải hữu cơ gây ra.

    - Xử lý chất thải trong điều kiện hiếu khí, phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt, công nghiệp.

    Sản phẩm thích hợp cho nhiều nguồn nước thải khác nhau như: Bệnh viện, sinh hoạt, chế biến thủy sản, thực phẩm, nước thải làng nghề…

    - Sản phẩm Vi sinh xử lý nước thải hiếu khí 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: